Concert Charles Dekeyser

Beste Vanakamvrienden,

Op 9 februari 2019 is Vanakam vzw te gast op één van de mooiste sites van Gent: De Bijloke!
Het is een hele poos geleden – 15 jaar om precies te zijn-  dat wij met Vanakam vzw een benefietconcert in deze mooie concertzaal hebben georganiseerd.

Voor deze blijde terugkeer naar de Bijloke wilde Vanakam vzw met een bijzonder en uniek programma uitpakken. Precies 10 jaar na hun eerste samenwerking in de Miry zaal van het Conservatorium, zal Charles Dekeyser opnieuw voor Vanakam vzw optreden. Hij zal hierbij begeleid worden door La Chapelle Sauvage, onder leiding van Karel De Wilde. Een uniek concert waar vooral de grote “chansonniers” van deze wereld zullen gebracht worden in een volledig herwerkte versie.

Voor de organisatie van dit concert hebben we de krachten gebundeld. Voor het eerst gaat Vanakam vzw met een andere organisatie samenwerken, namelijk met Shielmartin. Shielmartin en Vanakam vzw kennen elkaar al enkele jaren. Omdat dit een groot project is besloten ze om dit benefietconcert samen te organiseren.

Het doel van beide organisaties is hetzelfde: mensen die op een moeilijk punt in hun leven zijn aangekomen helpen de weg naar voor terug te vinden.

De opbrengsten van dit benefietconcert zullen hoofdzakelijk gebruikt worden om Villa Omaar in Wetteren te ondersteunen. Met de opbrengsten zullen we de eerste fase starten van enkele broodnodige verfraaiings-en modernisatiewerken aan het huis.
Met de verantwoordelijken hebben we een overzicht gemaakt van de kosten die dit jaar moeten gebeuren. We zullen in 2019 een volledig vernieuwde verwarmingsketel installeren op gas ter vervanging van de fel verouderde mazoutketel.

Met de opbrengsten van het concert willen wij graag een 7.500 euro aan Villa Omaar overdragen om deze kost te kunnen dragen.
Met de huiseigenaars werd overeengekomen dat de door Villa Omaar gedragen investering in mindering zou gebracht worden van de huurprijs voor het pand.

Remya

In Kerala is onze studente Remya aan haar tweede academiejaar begonnen.

Het eerste jaar in Cochin aan de Nursing School is heel goed verlopen en dus maken we ons met Vanakam vzw sterk dat ze ook dit jaar het beste van haarzelf zal geven.

De Heer SAMBOO met wie Vanakam vzw al jaren rond de projecten in Kerala samenwerkt, kijkt er op toe dat Remya met ernst haar studies volmaakt. Het eerste deel van haar studiegeld voor het lopende academiejaar, 450 euro, werd in Augustus 2018 overgemaakt. Door de hevige overstromingen in het gebied, heb ik Remya jammer genoeg tijdens mijn reis in de regio niet kunnen ontmoeten.

Sathya

In Tamil Nadu bezochten we in augustus ook de school van Sister Mary in Karaikal.
In deze school zit onze enige jongere studente, Sathya.
Ze is een weesmeisje dat naast een pleegmoeder niemand meer heeft. Ze studeert en verblijft in de school in Karaikal. Ze is een heel slim meisje dat uitstekende resultaten kan voorleggen.

Sister Mary kijkt persoonlijk toe dat zij haar studies ernstig neemt. In augustus betaalde Vanakam vzw haar jaarlijkse schoolgeld van 400 euro. In het tweede deel van het jaar zal daar nog een tweede bedrag bijkomen om de onkosten, kledij en dergelijke uitgaves te betalen.

Vanakam vzw dankt de organisatie van Het Snelste Bedrijf voor hun steun voor Sathya.

Ceicilia

Ook in Tamil Nadu, sponsoren we sinds deze zomer Ceicilia.

Ze studeert Physics aan het Stella Maris College in Chennai. Ze is een goede studente.
Wij hebben in augustus met Vanakam vzw 1100 euro betaald voor haar academiejaar.

Ceicilia wordt gesponsord door de jaarlijkse Vastenvoettocht in Buggenhout, waar Sister Mary in mei 2018 te gast was. Vanakam vzw wenst een speciale dank te betuigen aan zuster Rita en Luc Van Driessche.

We zullen nieuwe studentendossiers voor beurzen binnenkrijgen en evalueren. Vanaf het moment dat wij kandidaten hebben zullen we hiervoor sponsoren zoeken.

Gabriel Rios in Minard

Samen met onze peter Gabriel Rios organiseerden we op 25 mei 2018 een concert in de Minardschouwburg.

De opbrengst van dit benefietconcert werd geschonken aan twee organisaties in het geteisterde Puerto Rico, geboorteland van Gabriel. Het was onze peter zelf die de organisaties uitkoos. In totaal werd 4000 euro geschonken.

U kan meer te weten komen over deze organisaties via volgende links: http://www.lamarana.org en http://sinmirarpal-lao.org/dona

Vanakam in Haïti

We hebben ook in Haïti een solidariteitsproject opgezet.
Met Vanakam zullen we proberen om elk jaar in het door zoveel natuurgeweld getroffen binnenland één of meer huisjes te bouwen voor mensen die alles hebben verloren en al jaren onder golfplaten moeten leven.

Vanakam vzw heeft het initiatief voor dit project genomen en doet dit in samenwerking met de organisatie FINADO.
De overeenkomst met FINADO is als volgt: elk huisje kost 4500 euro. Als Vanakam vzw 2500 euro stort, past FINADO 2000 euro bij. Een mooie solidariteit tussen 2 organisaties waarvoor in augustus de bijdrage voor een eerste huisje werd gestort.
De bouw van het huisje wordt eerstdaags al aangevat.

Foto’s van het afgewerkte huisje volgen weldra.

VILLA HOMAAR in Wetteren

Vanakam vzw heeft begin 2018 besloten om steun te verlenen aan VILLA HOMAAR in Wetteren.

Vanakam vzw biedt er zowel logistieke als financiële bijdrage. Dit jaar heeft Vanakam vzw meubilair aangekocht voor 500 euro.
Daarnaast heeft de vzw ook deelgenomen aan enkele werkvergaderingen.
Het grote agendapunt was te kijken hoe de praktische werking van VILLA HOMAAR nog verbeterd kan worden.

Meer info op: www.homaar.be

© 2023 Vanakam vzw

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑

loading