Doelstellingen

Hoofddoel van Vanakam vzw is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme bevolkingsgroepen. Dit omvat het creëren van voorwaarden van beter onderwijs, een goede gezondheidszorg en betere infrastructuur en huisvesting.

Vanakam vzw is in België geregistreerd bij de Rechtbank van Koophandel te Gent onder nummer 882290125. De vzw is erkend als vereniging zonder winstoogmerk door de Belgische overheid.

Vanakam vzw is vooral actief in India. Sinds de oprichting in 2006 heeft de vzw zich voornamelijk bezig gehouden met het ondersteunen van lokale kansarme bevolkingsgroepen en dat via het realiseren van een weeshuis, ziekenhuis, werkatelier in Uthani (Tamil Nadu) en via de ondersteuning van studenten hoger onderwijs. Gedurende enkele jaren verbeterde Vanakam vzw ook een opvangtehuis voor arme jongens in Kanam (Kerala).

Maar ook buiten de landsgrenzen van India heen, wil Vanakam vzw kleinschalige initiatieven blijven ondersteunen. Dat deed de vzw al in Puerto Rico na de doortocht van een orkaan via de peter van de vzw, zanger Gabriel Rios en via de bouw van een huisje in Haïti in samenwerking met FINADO. In de toekomst staan gelijkaardige projecten in Madagascar en Brazilië op de agenda. En ook kleinschalige initiatieven in eigen land zoals Villa Homaar in Wetteren, sluit de vzw niet uit.

De ultieme doelstelling bij alle projecten is dat die op termijn autonoom verder kunnen.

Het werven van gelden en fondsen

Fondswerving gebeurt via sponsoring van studenten en organisatie van allerhande evenementen.
Versturen van nieuwsbrieven aan donateurs en sponsoren.
Contact houden met sponsoren.

Bijhouden van de website.

Het beheer van fondsen

De gelden worden door sponsoren en donateurs overgemaakt op Belfius bankrekening BE18068245006465 op naam van Vanakam vzw.

Besteding van fondsen

Bestaande projecten worden ondersteund door vooraf bepaalde jaarlijkse budgetten na overleg met de lokale partners. Nieuwe projecten zullen ondersteund worden na indiening van een gedetailleerd dossier. In overleg met het bestuur worden de gelden voor een project vervolgens toegekend aan het doel waarvoor de gelden zijn ontvangen. Nadat een project is afgerond wordt er een financieel verslag en een eindrapport opgemaakt wat wordt opgestuurd naar de sponsoren van het project.