Ook in Tamil Nadu, sponsoren we sinds deze zomer Ceicilia.

Ze studeert Physics aan het Stella Maris College in Chennai. Ze is een goede studente.
Wij hebben in augustus met Vanakam vzw 1100 euro betaald voor haar academiejaar.

Ceicilia wordt gesponsord door de jaarlijkse Vastenvoettocht in Buggenhout, waar Sister Mary in mei 2018 te gast was. Vanakam vzw wenst een speciale dank te betuigen aan zuster Rita en Luc Van Driessche.

We zullen nieuwe studentendossiers voor beurzen binnenkrijgen en evalueren. Vanaf het moment dat wij kandidaten hebben zullen we hiervoor sponsoren zoeken.